ХХІV Международен конгрес по минерални технологии, 24-28 Септември 2008 г., Пекин, Китай

Двадесет и шест учени и специалисти от Елаците-Мед, Геотехмин, Челопеч майнинг, Кумерио/Норддойче Афинери, МГУ „Св. Иван Рилски“ и НТС по МДГМ участваха в ХХІV Световен конгрес по минерални технологии в Пекин. Главен организатор на събитието беше Пекинският изследователски институт по минно дело и металургия.

Основни теми на конгреса:

 

  • Приложна минералогия
  • Флотация
  • Биохидрометалургия
  • Химични методи на обогатяване
  • Прахови технологии
  • Минерални материали
  • Обработка на отпадни води
  • Рекултивация на почви

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.