Инициатива „Бизнесът в действие“, 17 – 20 април 2008 г., София

AIESEC-България – една от най-големите международни студентски асоциации – организира за трета поредна година „Бизнесът в действие“ – инициатива, която допринася за заздравяване на връзките между корпоративния сектор и образованието. Участници в бизнес симулацията бяха 100 студенти от водещи български университети.

Младите хора получиха знания как да планират кариерното си развитие и работиха в реална конкурентна среда по реални бизнес казуси, зададени от компаниите-партньори по проекта. Тази година те бяха PricewaterhouseCoopers, Данон, HP Global Delivery Centre, ING Insurance, AIMS Human Capital, Kraft и Геотехмин ООД – единственият постоянен партньор на AIESEC-България в провеждането на този форум.

 

Представителите на корпоративния сектор имаха възможност да наблюдават в работна среда преминалите през специален подбор студенти и впоследствие да оценят проектите им. Тази инициатива провокира иновативното и предприемаческо мислене на студентите и им помага да придобият т.н. личностни умения – комуникативност, презентационни умения и способност за работа в екип.

 

За да представим бизнес перспективите пред групата ГЕОТЕХМИН и възможностите за бъдеща кариера в дружеството, и през настоящата година ние продължаваме да организираме и участваме в различни инициативи като презентации за групата фирми и срещи със студенти и специалисти.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.