Геотехмин ООД е сред първите компании в регистъра на строителните предприемачи

През май 2011 г. Геотехмин ООД беше вписана в Доброволния регистър на предприемачите в строителството.

Дружеството е сред първите регистрирани 22 компании, които са членове на Българската предприемаческа камара в строителството и на Българската търговско-промишлена палата и които отговарят на критериите за строителен предприемач.

Полученото от Геотехмин удостоверение за строителен предприемач е гаранция за високо качество на предлаганите услуги.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.