Ученици в дуална форма на обучение гостуваха на пробна практика

Ученици в дуална форма на обучение от Професионалните гимназии „Златица“ в Златица и „Тодор Пеев“ в Етрополе бяха на пробна практика в Обогатителния и Рудодобивния комплекс на Елаците-Мед АД. Младежите от ПГ „Златица“ са от специалностите „Автотранспортна техника“, „Електрообзавеждане на производството“ и „Машини и съоръжения за заваряване“, а от ПГ „Тодор Пеев“ се обучават в „Пътностроителна техника“ и „Електрически инсталации“. Пробното практическо занятие се проведе съгласно споразумение за партньорство с дружествата от Група ГЕОТЕХМИН – Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг.

Директори и представители на трите компании представиха каузата на Група ГЕОТЕХМИН да подкрепя младежите в избора на професия и по пътя на професионалната им реализация след завършване на средното образование. По време на посещенията тийнейджърите научиха интересни факти за добива и преработката на медна руда, за видовете машини и тяхната поддръжка. В края на пробното стажуване учениците оживено обсъждаха наученото. Някои споделиха, че ще последват примера на своите родители и дядовци, които работят или са работили в медодобивното дружество. Други искат да управляват минни самосвали и багери или да ремонтират и внедряват в тях нови двигатели по време на редовното практическото обучение, което ще се проведе в обектите: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе на Елаците-Мед, Сервиз ProAuto, гр. Етрополе на Геотрейдинг и Ремонтна база на Геострой в Обогатителен комплекс, с. Мирково.

Учениците са привлечени и от възможността за реализация в Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг, защото те, като част от Група ГЕОТЕХМИН, са добре познати като отговорни работодатели в Етрополе и Средногорието.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.