Стажантски програми 2015 в групата Геотехмин

Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД участваха в XVI-то подред издание на форума „Национални дни на кариерата“, което се проведе на 10 и 11 март 2015 г. в НДК. Тази година във форума над 120 фирми представиха своите стажантски програми. Програмите предизвикаха голям интерес у младите хора и представителите на кариерните центрове.

С участието си в това кариерно събитие фирмите в група ГЕОТЕХМИН започнаха набирането на кандидати за стаж. През 2015-та година фирмите са обявили общо 74  стажантски места, като 48 от тях са за Елаците-Мед, 5 са за Геотехмин и 21  – за други дружества от групата.

Стажът е възможност за кариерно ориентиране и реализация на младите кандидати. Чрез предоставянето на работни места и инвестиране в развитието на младите специалисти, фирмите в групата осъществяват част от своя ангажимент, свързан с политиката по управление на човешките ресурси.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.