Стажантската програма на Геострой беше представена в дни на кариерата

За поредна година ГЕОСТРОЙ предлага нови възможности за младите хора като стартира своята стажантска програма с участие в Дни на кариерата на 12 и 13 март в Национален дворец на културата, град София. Компанията участва във форума със специално подготвен щанд – №83, който е разположен на етаж 3, в НДК. Посетителите се запознаха с дългогодишната история и опит на ГЕОСТРОЙ като една от най-големите и успешни строителни компании в страната. Бъдещи стажанти и потенциални кандидати приветстваха с интерес възможността да станат част от екипа на дружеството. Те получиха информация за свободните работни позиции и възможности за стаж, представени от Дирекция „Управление на човешките ресурси“.За поредна година ГЕОСТРОЙ предлага нови възможности за младите хора като стартира своята стажантска програма с участие в Дни на кариерата на 12 и 13 март в Национален дворец на културата, град София. Компанията участва във форума със специално подготвен щанд – №83, който е разположен на етаж 3, в НДК. Посетителите се запознаха с дългогодишната история и опит на ГЕОСТРОЙ като една от най-големите и успешни строителни компании в страната. Бъдещи стажанти и потенциални кандидати приветстваха с интерес възможността да станат част от екипа на дружеството. Те получиха информация за свободните работни позиции и възможности за стаж, представени от Дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Стажантска програма 2019 е важна част от социалната отговорност на компанията. През тази година  програмата е насочена към студенти, завършващи трети, четвърти и пети курс на обучение и ще се реализира през месеците юли, август и септември. По време на платения стаж в ГЕОСТРОЙ студентите ще имат възможност да се запознаят отблизо с широкия спектър от услуги, които дружеството предлага, да участват в разработването на проекти и да работят под надзора на добре обучени ментори. След преглед и оценка на представянето от страна на стажантите, компанията ще осигури възможност на най-добре представилите се да получат предложения за работа в ГЕОСТРОЙ. Подаването на документи за кандидатстване е до 30 Април 2019 г.

Позиции, които са част от Стажантска програма ГЕОСТРОЙ 2019 г.:

  • Стажант в Дирекция Маркетинг и офериране в строителството
  • Стажант в Дирекция Геодезия и маркшайдерство
  • Стажант в Дирекция Управление на човешките ресурси
  • Стажант в Дирекция Строителство – Специалист ПТО
  • Стажант в Дирекция Строителство – Помощник Технически ръководител
  • Стажант в Дирекция Финансово-счетоводна

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.