Елаците-Мед обяви стажантска програма’ 2019 в дни на кариерата

Елаците-Мед АД стартира кампанията лятна Стажантска програма 2019 г. с участие в кариерния форум, организиран от JobTiger – “Национални дни на кариерата“, който се проведе от 12-13.03.2019 г. в НДК.

Компанията  участва и в събитието „Дни на кариерата“, организирано от МГУ, „Св. Иван Рилски”, което ще се проведе на 14.03.2019 г., както и в изложението „СТАЖОВЕ“, организирано от Технически университет, гр. София, на 16.04.2019 г.

Стажантската програма търси кандидати сред обучаващи се или завършили специалностите: разработване на полезни изкопаеми; обогатяване и рециклиране на суровини; сондиране, добив и транспорт на нефт и газ; маркшайдерство и геодезия; механизация на минното производство; автоматика, информационна и управляваща техника;  електроенергетика и електрообзавеждане; компютърни технологии в инженерната дейност; геология; геология и проучване на минерални и енергийни ресурси; хидрогеология и инженерна геология; техника и технологии на взривните работи; химично инженерство; илектроника и електротехника; машиностроителна техника и технологии; компютърно и софтуерно инженерство; телекомуникации; транспортна техника и технологии; хидравлична и пневматична техника; строителство на сгради и съоръжения; транспортно строителство; хидротехническо строителство; международни икономически отношения; индустриален бизнес и предприемачество; управление на човешките ресурси; бизнес администрация.

Програмата се провежда  за девети пореден път. Ориентирана е към млади специалисти без стаж по специалността или студенти, завършващи технически и икономически специалности на различни висши учебни заведения в страната. Стажът е с продължителност 3 месеца –  юли, август и септември. Провежда се на двете работни площадки на Елаците-Мед – Рудодобивен комплекс и Обогатителен комплекс.

Подаването на документи за кандидатстване е до 1 май 2019 г.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.