Рехабилитираният пътен участък „Софийски околовръстен път – с. Ковачевци“ беше открит

На 20 септември 2011 г. министър председателят на Република България Бойко Борисов откри рехабилитирания път ІІІ–181 „Софийски околовръстен път – с. Ковачевци“. На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, кметът на София Йорданка Фандъкова и други официални лица.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013“, мярка 2.1. „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“. Изпълнител е Пътстрой-92 АД, част от групата фирми ГЕОТЕХМИН.

Пътната рехабилитация включва дейности по възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на 27 км третокласен път в хълмист и планински терен, свързващ южната дъга на Околовръстния път на София със селата Бистрица, Железница и Ковачевци. Строително-монтажните работи са изпълнени в условията на интензивно движение. В населените места са реконструирани седем големи кръстовища. Възстановени са 6 моста, тротоари, бордюри и е направена нова пътна маркировка.

Рехабилитираният участък има 5 години гаранция и улеснява транспортния достъп до гр. Самоков и курортен комплекс Боровец.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.