10 нови стипендии на студенти от МГУ предоставя Група Геотехмин

За учебната 2022/2023 година дружествата от Група ГЕОТЕХМИН – Елаците-Мед АД, Геострой АД и ITR Services ЕООД, ще обявят общо 10 едногодишни стипендии за студенти от Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“, каза изпълнителният директор на Геотехмин ООД г-н Доминик Хамерс по време на патронния празник на учебното заведение. Това ще бъдат младежи, които са участвали в стажантските програми на дружествата и са показали отговорно отношение и успехи. До момента компаниите от Групата са предоставили 37 стипендии на студенти от МГУ.
На патронния празник г-н Хамерс поздрави присъстващите от името на управителя на Геотехмин ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов и пожела на преподавателите и студентите покровителят на българския народ и закрилник на миньорите Свети Иван Рилски да им помага по пътя за постигането на все по-високо качество на образователния процес и научните изследвания. Г-н Хамерс се обърна специално към студентите и им пожела да извличат максималното по време на своето следване и да знаят, че имат много добри перспективи за професионална реализация в минерално-суровинната индустрия на България и конкретно в Група ГЕОТЕХМИН.
Той допълни, че партньорството между групата и университета е на много-по-широка основа. „Изминалата година доказа, че нашето сътрудничество се развива. С подкрепа на Група ГЕОТЕХМИН по Благотворителна програма „Българските добродетели“ бе направен интерактивен кабинет в МГУ, подкрепихме и изграждането на храма „Св. Иван Рилски“, каза г-н Хамерс.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.