Геотехмин с платинена награда „Топ 50+“ от КСБ

В края на октомври 2011 г. Геотехмин получи платинена награда от класацията „Топ 50+“ на Камарата на строителите в България (КСБ). Ежегодното отличие се дава на фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя за добри строителни практики.

За четвърта поредна година дружеството беше отличено в категория „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда“. Престижната награда беше връчена на инж. Атанас Райков, генерален директор Строителство от Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството.

Класирането в „ТОП 50+“ се извършва в четири групи строежи на база на информация от Регистъра на КСБ за последните две финансови години. Участниците се оценяват по 12 критерия. Сред тях са обемът на строително-монтажните работи, придобиването на дългосрочни материални активи, средносписъчният персонал, средната работна заплата и рентабилността на собствения капитал за последната финансова година.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.