Проф.Вутов е Доктор хонорис кауза на Минно-геоложкия университет

Управителят на Геотехмин ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с най-високото почетно научно звание – Доктор хонорис кауза на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Решението е взето единодушно от Академичния съвет в началото на този месец. Това обяви проф. д-р инж. Ивайло Копрев – ректор на МГУ на официална церемония, на която бяха връчени почетния диплом и почетния знак. На събитието присъстваха Академичният съвет, представители на Съвета на настоятелите, сред които д-р инж. Иван Вутов, председателят на УС на БМГК инж. Драгомир Драганов, ръководството на НТС по минно дело, геология и металургия, управители и изпълнителни директори на дружества от Група ГЕОТЕХМИН и студенти.
„Проф. Вутов е световно признат лидер и визионер в областта на минното дело. Удостояваме го с научното звание за неговия изключително значим принос към образователната и научната дейност, за развитието на минните науки и практики и повишаване имиджа на университета в Европейското образователно и научно пространство“, каза проф. Копрев.
Мотивите за удостояването са: оказваната дългогодишна подкрепа за научната и образователна дейност на минната Алма матер, подпомагането за изграждане на международни партньорства, възможностите, които дава на преподаватели да участват в научни конференции и проекти, с което допринася за тяхното утвърждаване като компетентни специалисти. Проф. Вутов и дружества от Група ГЕОТЕХМИН са най-големият спомоществовател за изграждането на Православен храм „Св. Иван Рилски“ в кампуса на университета. Управителят на Геотехмин ООД е в основата на оказаната подкрепа за реновирането на редица зали, лаборатории и т.н. Група ГЕОТЕХМИН е предоставила близо 50 стипендии на студенти от МГУ и подпомага професионалното им развитие.
„Изказвам своята голяма благодарност на проф. Копрев, на членовете на Академичния съвет, на всички преподаватели в МГУ, на колегите от Група ГЕОТЕХМИН, от НТС по МДГМ, от БМГК и от Съвета на настоятелите, с които дълги години сме работили заедно“, каза проф. Вутов след обявяването му за Доктор хонорис кауза. Той благодари и на семейството си и изтъкна, че всички са завършили МГУ. „Винаги, където и да съм бил, съм подчертавал, че съм възпитаник на Минно-геоложкия университет и съм бил горд“, допълни управителят на Геотехмин ООД. Той обяви и следващата инициатива в подкрепа на висшето училище – ще обнови библиотеката, в която има 120 000 тома.
Сред най-големите заслуги на проф. Вутов, и ръководения от него екип от Група ГЕОТЕХМИН в областта на минната индустрия, е удължаването на жизнения цикъл на минния комплекс Елаците-Мед с 25 г., запазването на заетостта в региона и подкрепата за социално-икономическото развитие в общините на дейност. Научният и инженерният му принос го нареждат сред най-уважаваните минни специалисти в областта на открития добив на цветни метали.
Проф. Вутов е носител орден „Стара планина” първа степен за изключителен принос и заслуги за икономическото развитие на страната и на много авторитетни награди и отличия за принос към икономиката, науката и обществото.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.