Проф. дтн инж. Цоло Вутов поема мисията на почетен председател на НТС по МДГМ

Проф. дтн инж. Цоло Вутов бе избран за Почетен председател на  Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ) на Общото събрание на съюза за изключителния му принос като ръководител, учен, индустриалец, дарител и общественик. Това е високо признание на научно-техническата общност за големите му заслуги от 2000 г. досега за утвърждаването на НТС като организация, успешно обединяваща целите на образованието, науката и бизнеса. Наред с мисията си на почетен председател той ще продължи дейността си за развитието и укрепването на авторитета на организацията у нас и в чужбина като член на Управителния съвет, член на Международния организационен комитет на Световния минен конгрес и редица други международни организации.

На 10 май проф. дтн инж. Цоло Вутов бе награден и със златен медал „Добри Желязков – Фабрикаджията“ на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), на която е Почетен член. При връчването на медала председателят на ФНТС проф. дтн инж. Иван Ячев подчерта, че проф. Вутов е удостоен с него „за високи и трайни постижения в иновациите и развитието на индустрията в България“.

„За мен тази награда е висока чест. Вероятно и аз имам заслуги, но тя е признание за общите усилия на всички, с които заедно сме работили в продължение на 20 години и ще продължим да работим заедно за перспективите на съюза“, каза проф. Вутов в благодарственото си слово.

За председател на НТС по МДГМ Общото събрание избра д-р инж. Кремена Деделянова, главен секретар на организацията от 2005 до 2019 г. и член на Международния организационен комитет на Световния минен конгрес. В Управителния съвет на организацията от група ГЕОТЕХМИН влизат също д-р инж. Владимир Вутов, който бе избран за заместник-председател, д-р Иван Вутов и инж. Драгомир Драганов. Те влизат в управлението на съюза като представители на Геострой АД, Геотрейдинг АД и Елаците-Мед АД. Инж. Иво Маринов, управител на Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД, стана член на Контролния съвет.

Сред наградените на Общото събрание от група ГЕОТЕХМИН са  инж. Драгомир Драганов и инж. Добри Цветков (Елаците-Мед), които получиха грамоти на НТС по МДГМ за принос в изграждането на минерално-суровинната база на България и за активна съюзна дейност.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.