Дружества от група Геотехмин подкрепиха инициативата за знание „Лов на съкровища“

Дружествата от групата ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООДГеотрейдинг АДГеострой АД и Елаците-Мед АД бяха партньори за втора поредна година в приключенското събитие „Лов на съкровища“ (8-9 юни). То се  организира от списание BBC Знание и Национален природонаучен музей с подкрепата на Българската минно-геоложка камара (БМГК). Компаниите от групата се включиха в събитието, за да подкрепят стремежа на децата към знания.

Близо 1000 посетители  – деца и родители, обиколиха „Острова на съкровищата“, в който се беше превърнал музеят. По специална карта и скрити указания в залите гостите трябваше да открият кои са 13-те скъпоценности – подземни богатства, да запишат имената им в персонална карта и да я предадат на финала на организаторите. На финала компании от минния бранш, сред които и дружествата от групата ГЕОТЕХМИН, разказаха за дейността си и за минерално-суровинната индустрия, а децата можеха да вземат за спомен книжки на класическа българска литература, да се снимат с макети на машини, които работят в рудници и да се преоблекат като миньори с очила и каски. 

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.