Проф. дтн инж. Цоло Вутов бе избран за академик на Евразийската академия за минни науки

На 6 септември 2019 г. проф. дтн инж. Цоло Вутов бе избран за действителен член (академик) и член на Президиума на Евразийска академия за минни науки (ЕАГН), Казахстан. Решението бе взето на съвместно заседание на ВАС и Президиума на академията.

„Изборът на проф. дтн инж. Вутов за академик и член на ръководството на ЕАГН е висока оценка и признание за резултатите и приноса му в научната и професионална дейност, както и за ролята му  като зам.-председател на Балканската академия на минните науки (БАМН)“, каза проф. Слободан Вуич, председател на БАМН. Организацията се присъедини към Евразийската академия за минни науки, в която учредители  са водещи учени и експерти от минния бранш в Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия, Узбекистан и др.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.