Петима стажанти вече са част от Елаците-Мед АД

Приключи деветата лятна Стажантска програма на Елаците-Мед. Тя стартира на 1 юли  с 32 стажанти – студенти от различни висши учебни заведения. Програмата бе закрита на официално събитие на 30 септември в Обогатителен комплекс, Мирково.Г-жа Милена Христова, директор „Човешки ресурси“, оцени програмата като успешна възможност за сътрудничество между бизнеса и университетите и шанс на младите хора да намерят професионална реализация.

Петима от младите специалисти, преминали летен стаж през 2019 г., вече са назначени на постоянни трудови договори в дружеството. Събитието завърши с връчване на удостоверения за проведения стаж.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.