Балканската минна академия прие нови членове

Учени и практици от минния бранш в България бяха удостоени с членство в Балканската минна академия. Това стана по време на Седмия минен конгрес, който се проведе в Прийедор, Босна и Херцеговина. Той се организира от Балканската минна академия – престижна организация, която обединява университети и научно-приложни организации по минно дело от десет страни. Зам.-председател на Балканската академия на минните науки е проф. д-р инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД и председател на НТС по МДГМ.

По време на официалната част, в присъствието на кмета на град Прийедор, министърът по енергетика и министърът по научно развитие в Република Сръбска, председателят на Балканската минна академия проф. д-р Слободан Вуич и зам.- председателят проф. Вутов обявиха решение на координационния съвет на академията да приеме нови редовни членове в организацията. Това са д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, проф. д-р Венцислав Иванов, Минно-геоложки университет, и проф. д-р Любен Тотев, ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. За редовни членове координационният съвет приема специалисти с гражданство в балканска страна, член на ООН, със степен „доктор“ и забележителни заслуги за развитието на минната наука и инженерството. Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците Мед“ АД, получи статут на асоцииран член на академията като инженер по минно дело с ценен принос към развитието на минното дело.

Освен чрез оценка за приноса на приетите за членове минни специалисти, Балканската минна академия чрез конференциите, които организира, дава възможност за споделяне на практически опит между минни инженери и научни колективи от балканските страни и обмен на добри практики и постижения в областта на добива на полезни изкопаеми.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.