Президентът връчи орден „Стара планина“ първа степен на проф. дтн инж. Цоло Вутов

Президентът Румен Радев връчи орден „Стара планина“ първа степен на проф. дтн инж. Цоло Вутов. Управителят на Геотехмин ООД е удостоен с най-високото държавно отличие на страната за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на България и изграждане на съвременните индустриални отношения.
„За мен е чест да получа най-високото отличие в наградната система на България“ – каза проф. дтн инж. Вутов след удостояването му с ордена. Той допълни: – Благодаря на моето семейство за тяхното разбиране и подкрепа през годините. Зад всеки личен успех стоят и колективни усилия. За мен е важно да подчертая приноса и да благодаря за партньорството и сътрудничеството на всички онези личности, организации, институции, с които сме работили заедно. Благодаря за съвместните усилия на нашите екипи, на нашите служители, на всички партньори, с които имаме общи каузи, които са от значение за благото на България!“
На церемонията присъстваха д-р инж. Владимир Вутов и д-р инж. Иван Вутов – заместник-управители на Геотехмин ООД, които работят заедно с проф. дтн инж. Цоло Вутов в името на дългосрочното и устойчиво развитие на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН.
В словото си за наградените индустриалци и учени президентът изтъкна, че в нелеките години на прехода има и българи, които са останали верни на своята визия и са вложили сили и енергия не в разрухата, а за развитие на България като модерна индустриална държава. „Днес техните предприятия осигуряват трудова заетост и възможност за развитие на хиляди наши сънародници. Със своите активи, мениджмънт, високи технологии, пазари и човешки капитал те са национално богатство“, каза държавният глава. Той допълни, че особено днес, когато битката за природни ресурси в световен план се ожесточава и Европа търси пътища за ускорено възраждане на дейността, тези предприятия са не само важна част от гръбнака на нашата добивна и преработвателна индустрия, но те имат съществен принос за гарантиране на нашата суровинна и икономическа независимост.
Президентът каза, че предложенията за наградите са направени от авторитетни организации и личности с високо обществено признание и е подкрепена от всички държавни институции.
Номинацията на проф. дтн инж. Цоло Вутов е направена от КРИБ и подкрепена от БТПП, НТС по МДГМ, ФНТС, БАН, Българска минно-геоложка камара, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Химико-технологичен и металургичен университет, Национален Борд по туризъм, и БЧК.
Сред мотивите са икономическият принос на дружествата от Група ГЕОТЕХМИН, създадените работни места и социалното въздействие на компаниите в региона на дейност. Сред големите постижения на проф. Вутов и ръководения от него екип са удължаването на жизнения цикъл на рудник „Елаците“ с над 25 г. и цялостното ефективно и устойчиво управление на минния комплекс „Елаците-Мед“, както и изграждането на знакови проекти в инфраструктурата и околната среда на България – обекти от софийското метро, хвостохранилище „Бенковски-2“ и др.
Изследователският и инженерен принос на проф. дтн инж. Вутов го нарежда сред най-уважаваните минни специалисти в областта на открития добив на цветни метали.
Многостранната му ръководна роля и активна обществена дейност начело на НТС по минно дело, геология и металургия, участието му в ръководствата на бизнес организации, щедрата му благотворителната дейност, в това число подпомагането на благородните каузи на Българския червен кръст, са сред отбелязаните заслуги за удостояването му с орден „Стара планина“ първа степен.
Проф. дтн инж. Цоло Вутов е начело на дарителски програми, които имат траен резултат в областта на демографското, духовното развитие, образованието, културата, инфраструктурата. Ръководената от него Благотворителна програма „Българските добродетели“ подпомага с оборудване и ремонти болници, университети, училища, по нея се реновират и строят детски и спортни площадки, дават се стипендии на студенти и талантливи ученици, подпомагат се пенсионери и др.
За големите си заслуги в областта на науката и образованието през 2024 г. проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен със званието Доктор хонорис кауза на Минно-геоложкия университет, с Отличителния знак на председателя на Българската академия на науките и бе избран за член на Съвета на настоятелите на Националната художествена академия.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.