Над 150 етрополци посетиха парк-музея в „Елаците-Мед“

Над 150 етрополци, сред които 105 деца, посетиха парк-музея на Рудодобивен комплекс „Елаците-Мед“ в Ден на отворените врати, организиран от „Клуб на миньора и минното дело при Елаците-Мед-Етрополе“.
Събитието бе по повод професионалния празник на миньора и цели да запали искрата към рудодобива у децата, а родителите им да се запознаят по-отблизо с дейностите, извършвани в комплекса.
Гостите имаха възможността да се докоснат до техниката, оперирала преди години, като по-малките бяха силно впечатлени от размерите на изложените машини. Прожектиран бе филм за дейността на Елаците-Мед, част от група ГЕОТЕХМИН и промените, настъпили през годините. Гостите се запознаха с дигиталната трансформация, постоянната оптимизация на всички процеси, иновациите, грижата към околната среда и корпоративната социална отговорност на дружеството.
Събитието завърши с много снимки за спомен, като гостите имаха възможност да си вземат и специално подготвени скални образци с наличните минерали от находище „Елаците“.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.