Елаците-Мед официално откри фотоволтаичен парк за еленергия за собствени нужди

Фотоволтаична централа за собствени нужди бе официално открита и осветена в Обогатителен комплекс на Елаците-Мед АД, с. Мирково. Проектът е реализиран със средства на компанията и е резултат от политиката на Група ГЕОТЕХМИН да бъде част от енергийния преход с устойчиви инвестиции.
Генериращата мощност на парка се осигурява от 1968 високоефективни фотоволтаични панели TITAN Risen на един от водещите производители Risen Energy. Фотоволтаиците са монтирани върху носещи стоманени конструкции на доказания германски производител – Mounting Systems GmbH. Очакваното годишно производство на зелена енергия е 1200 MWh/година.
„Първият соларен панел използвахме за зареждане на сателитни телефони преди повече от 15 г. Следващата стъпка бе използването на соларни панели за оборудването, което следи стабилитета на рудник „Елаците“, днес правим третата стъпка. Дългосрочната ни стратегия е свързана с разширяване на дела на ВЕИ в енергийния микс на предприятието и планираме следващи по-големи зелени енергийни проекти. Ръководството на Елаците-Мед и Геотехмин се ангажират с каузата за използване на все повече зелена енергия“ – каза инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед.
Тържественият водосвет за здраве и безаварийна работа на централата бе отслужен от отец от Йоан Алексиев. На събитието присъстваха д-р инж. Иван Вутов, зам.-управител на Геотехмин ООД и председател на СД на Геотрейдинг, Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин, Емилия Илиева, изпълнителен директор на Геотрейдинг, Константин Делисивков, управител на Енергео, осъществила инвеститорския контрол на проекта, представители на ръководството на Елаците-Мед АД и дружества от Група ГЕОТЕХМИН.
Соларният парк е пилотен за Елаците-Мед и трети в Групата, като първите две фотоволтаични централи – в София и Етрополе – са на Геотрейдинг.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.