Младен Недков – заместник-директор „Информационни и комуникационни технологии“ в Елаците-Мед АД, е „Инженер на годината 2021“

Младен Недков – заместник-директор „Информационни и комуникационни технологии“ в Елаците-Мед АД, бе избран за „Инженер на годината 2021“ в конкурс, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). Удостоверението за званието му бе връчено от председателя на ФНТС проф. дтн инж. Иван Ячев по време на Отчетно-изборното събрание на организацията на 30 юни. Почетният плакет за високото отличие ще бъде връчен на официална церемония в края на годината, когато по традиция е и последното събрание на федерацията.
Инж. Недков получава покана за участие в конкурса в началото на месец май от д-р инж. Кремена Деделянова, председател на НТС по минно дело, геология и металургия и зам.-председател на ФНТС. Спечелва отличието в състезание с шестима инженери от всички научно-технически съюзи. Авторитетно жури оценява постиженията на Младен и отличните му представяния на форуми на минния бранш. Но това е и оценка за компанията, част от Група ГЕОТЕХМИН, за която е дигитализацията на всички процеси е цел от основаването й.

„Имах щастието да започна работа в „Елаците-Мед“, част от Група ГЕОТЕХМИН, за която новите технологии и иновациите са стратегическа цел от около 30 години“ – казва Младен Недков, който е част от екипа на „Елаците-Мед“ от 2005 г. Първоначално той заема длъжността системен администратор, а от 2013 г. е ръководител на отдел „Информационни системи в минната промишленост“, след което е повишен на сегашната си позиция. Той непрекъснато се стреми да се самоусъвършенства и да внедрява новаторски решения в компанията. „В „Елаците-Мед“ това е възможно благодарение на подкрепата от ръководството и приемствеността“ – казва той. И допълва: – „Стъпих на добра основа“. Геотехмин е първата минна компания в България, която още през 1993 г. закупува и внедрява високоспециализиран софтуер за моделиране, многовариантно проектиране, икономически оценки и оптимизация на обхвата и развитието на миннодобивния процес в открити рудници – DATAMINE и Whittle 4D. След приватизацията започва модернизация и дигитализация на Елаците-Мед – първоначално на основни процеси, а след това на цялостната дейност на дружеството.

Три са проектите, благодарение на които Младен Недков става „Инженер на годината 2021“. Първият е мобилното приложение АСМО Мобайл. С него се наблюдават почти всички процеси на Рудодобивен комплекс „Елаците“ – от добива на минна маса до трафика на автомобилите, които я превозват. Вторият софтуерен продукт, оценен от авторитетното жури, е приложението ПИКС – информационна система за състоянието на въздуха в работните зони на Рудодобивен комплекс „Елаците“. Двете приложения – АСМО Мобайл и ПИКС, позволяват да се поддържа двустранна директна комуникация с всеки специалист или работник, на чийто мобилен телефон са инсталирани. Третият продукт, с който инж. Недков печели приза „Инженер на годината 2021“, е системата за набиране на данни от уреди за автоматично измерване на качеството на въздуха в работните зони на Рудодобивен комплекс „Елаците“, което се помества в база данни MySQL.

Отличаването на инж. Недков е високо признание както за него, така и за компанията, която има редица доказани постижения в минния бранш.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.