Елаците-Мед бе отличена с годишната награда за иновации на БМГК за 2021г.

Елаците-Мед АД бе отличена с наградата в категория „Иновации“ на БМГК за 2021 г. по време на тържественото отбелязване на Деня на миньора на 18 август в Катедрален храм „Св. Неделя“. Компанията бе отличена за проектиране и реализация на автоматизирана система за изследване на деформационни процеси в района на „Открит склад за руда №1“ на Рудодобивен комплекс „Елаците”. По традиция най-добрите компании от бранша на минерално-суровинната индустрия получават награди в различни категории.

Разработката е реализирана и внедрена през 2021 г. от специалисти от маркшайдерския и геотехническия отдел на Рудодобивния комплекс. С нея трудоемките измервания по класическите геодезически методи са заменени от съвременна система за автоматизиран мониторинг (в реално време) в района на възловото съоръжение от производствения цикъл на Елаците-Мед АД

Проектът включва изграждането на нова наблюдателна станция – роботизирана тотална станция, монтирана в защитна кабина. Кабината е оборудвана и с инфраструктурен GNSS приемник (за собствен контрол), устройство за управление на измерванията и съхранение на данните и Wi-Fi комуникационен модул.

Допълнително са осигурени 3 контролни точки, 50 наблюдателни точки с отражателни призми. Към проекта са включени и вертикални наблюдателни сондажи и др.

С реализацията на проекта се позволява тоталната станция, приемникът и радио модулите да предават получените данни до събирателен модул, а от него по локалната мрежа да постъпват в сървър за база данни и компютърни работни станции за анализ. Анализът на данните се извършва в софтуерния продукт Trimble 4DControl.

В новата мониторингова станция са внедрени най-модерни технически средства: компютърни системи, софтуер, комуникации и специализирани уреди за геодезически и геотехнически измервания. Разработката е иновативна и осигурява безопасно експлоатиране на съоръжението.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.