Елаците-Мед и Геострой привлякоха интереса на специалисти от различни държави на Career Show

Елаците-Мед АД и Геострой АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, се включиха в Career Show – кариерно изложение на водещите работодатели в страната за квалифицирани кадри. То се проведе на живо в Зала Арена София на 5 октомври и онлайн днес, 6 октомври.
Щандовете на дружествата се радваха на силен интерес от специалисти от много професионални направления на различна възраст. Интерес проявиха към нас специалисти от локации като София, Лондон, Канада и други.
На събитието екипите по човешки ресурси представиха дейността на Група ГЕОТЕХМИН, отделните компании, както и техни знакови проекти, стипендиантската и стажантската програми, отворените позиции и възможностите за кариерно развитие.
Щандовете привлякоха множество специалисти в сферите геология, маркшайдерство, геодезия, екология, строителство, електротехника, бизнес администрация, автоматизация, индустриален мениджмънт, специалисти в различни направления на информационните технологии и други.
Студенти от ТУ – София, СУ „Св. Климент Охридски“, УАСГ и МГУ „Свети Иван Рилски“ проявиха силен интерес към стажантските програми на Елаците-Мед и Геострой.
Велизар Григоров, студент в МГУ в специалност Геология сподели: „С голямо желание бих се включил в следващия летен стаж на Елаците-Мед.” Захари Миланов, четвъртокурсник в ТУ обясни, че е запознат с дейността на Геострой АД и смята, че за него тя предлага перфектна възможност за старт на кариерата му в сектора.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.