Храм „Свети Харалампий“ – с. Богданлия

Храм “Свети  Харалампий“ в с. Богданлия, община Елин Пелин, бе възстановен с дарение  от Геотехмин ООД и Геотрейдинг АД и изграден от Геострой АДГеопроект ЕООД направи работния проект. Храмът е построен през 1882г. и е обявен за паметник на културата с местно значение през 1996 г. Църквата бе в лошо състояние и се нуждаеше от спешна реконструкция. През октомври бе извършено освещаване на обновения храм.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.