Геострой със златна награда за високо строителство

Най-голямото строително дружество от група ГЕОТЕХМИН – Геострой АД, получи златна награда на Камарата на строителите в България. Отличието бе присъдено за постигнати най-добри резултати през 2015 г. в група „Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”, раздел „Големи строители”.

Наградата бе връчена от Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, на Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД и председател на Съвета на директорите на Геострой АД.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.