Група ГЕОТЕХМИН участва в Деня на отворените врати в МГУ

Група ГЕОТЕХМИН участва в юбилейното издание на Деня на отворените врати в МГУ „Св. Иван Рилски“. Над 1200 ученици от цялата страна и студенти от университета посетиха щандовете на Групата и научиха какви са възможностите за стажове и стипендии. Специални гости на щандовете на Елаците-Мед АД и на Група ГЕОТЕХМИН бяха учениците от паралелките по дуално обучение от ПГ „Тодор Пеев“, гр. Етрополе и ПГ „Златица“, гр. Златица, с които си партнираме.
Компаниите от Групата – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой, Геотрейдинг и Пътстрой-92, представиха своята дейност и Стажантските програми за лятото на 2023. За тази година 9 дружества от Група ГЕОТЕХМИН са обявили общо 80 стажантски позиции, като 30 от тях са подходящи за студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“.
Дейността на компаниите беше представена от Антоанета Георгиева, директор „Човешки ресурси“ в Геотехмин ООД, Милена Христова, директор „Човешки ресурси“ в Елаците-Мед АД, Даниела Горанова, ръководител отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ в Елаците-Мед АД, Тодорка Владимирова, директор „Човешки ресурси“ в Геострой АД и Александър Кикерезов, ръководител отдел „Човешки ресурси“ в Геотрейдинг АД.
„Събитието е изключително полезно. То дава възможност на децата да придобият представа за университета, а на студентите се предоставя ценна информация за възможностите, които могат да получат за бъдещото си професионално развитие“, коментира Антоанета Георгиева.
За най-малките беше подготвена викторина с въпроси, свързани с минерално-суровинната индустрия, строителството и специализираната техника, която използват специалистите от тези икономически сектори. Верните отговори донесоха на децата награди.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.