Група Геотехмин инвестира в производство на електроенергия за собствени нужди

„Индустриална група ГЕОТЕХМИН инвестира значително в електрификация и технологии за производство на електроенергия за собствени нужди.“  Това каза г-н Константин Делисивков – управител на
Енергео ЕООД, част от Група ГЕОТЕХМИН, по време на дискусията „Енергийната сигурност на страните от региона“, която се проведе в рамките на Green Transition. Това е най-големият форум за зеления преход в държавите от Централна и Източна Европа, който се провежда за трети път и се организира от Dir.bg. В събитието участваха президентът на Република България, еврокомисари, министри, посланици и представители на бизнеса.

„Компанията, която аз представлявам – Енергео ЕООД, предлага проектен мениджмънт, управление на проекти, свързани с ВЕИ и съхранение на енергия. За нас много важно е като представители на голяма индустриална група е да имаме предвидимост на регулираните разходи“, каза г-н Делисивков. Той допълни, че търговците, какъвто е Енергео ЕООД, са свързващото звено между потребители и производители. „Търговците имат изключително важна роля в електроенергийната система. Те прогнозират и балансират производството на ВЕИ и крайното потребление, носят и обезпечават рисковете, администрират отношенията между производители, потребители, борса и системен оператор, финансират покупките на електроенергия за потребителите, а в момента финансират и междинно компенсациите, които държавата предоставя на стопанските потребители“, обясни управителят на Енергео ЕООД.
„Нашата основна мисия е да дадем пълния набор от инструменти на крайния потребител, за да се предпази от ценовите рискови изменения като основен фактор на енергийната сигурност“, каза още г-н Делисивков. В заключение той обобщи, че е много е важно да има предвидимост в регулаторната рамка и на допълнителните компоненти, защото планирането не е на годишна база, а е дългосрочно. „Базовите производства имат по-дълъг хоризонт в своето бизнес планиране и ако искаме нови инвестиции, трябва да имаме и предвидимост на енергийните разходи“ – това е позицията на управителя на Енергео ЕООД.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.