Група Геотехмин привлече професионалисти на Career Show 2021

Професионалисти с опит, придобит в България и чужбина, посетиха щанда на Група ГЕОТЕХМИН на Career Show 2021. Събитието се проведе на 29 септември в Sofia Event Center и на 30 септември онлайн

Геотехмин ООДЕлаците-Мед АДГеострой АДПътстрой-92 АДГеопроект ЕООД – част от Група ГЕОТЕХМИН, представиха своята дейност и възможностите за реализация, както на специалисти с кратък професионален път, така и на експерти с богат опит. Значителен брой участници отделиха специално внимание на Групата, проявиха интерес към нашите дейност и научиха повече за възможностите, които предлагаме за реализация и развитие. Те получиха допълнителна информация от представителите на дружествата и имаха възможност да обменят идеи и контакти.

На втория ден от събитието се проведоха онлайн срещи с предварително избрани от страна на дружествата от Групата специалисти, както и с кандидати за работа, които търсиха своята професионална реализация при нас. „Тази възможност за срещи между търсещи експерти и работодатели е много удобна и ефективна. Повече от половината участници в срещите ще продължат процеса на взаимно опознаване с цел потенциално осъществяване на бъдеща съвместна работа. Желаем успех на всички участници!“, каза Антоанета Георгиева – директор „Човешки ресурси“ в Геотехмин ООД.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.