Геострой АД със златна награда за 2020 г. от Камарата на строителите в България

Геострой АД бе удостоено със „Златна награда“ в раздел „Големи компании“ от Камарата на строителите в България (КСБ). Компанията, част от Група ГЕОТЕХМИН, получи статуетка, изобразяваща колоната на хан Омуртаг, и сертификат в категория „строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения“. Златната наградата на КСБ за постижения през 2020 г. е третата най-голяма награда на браншовата организация, която дружеството получава от 2010 г. насам.

Годишната класация на КСБ се проведе за 14-та поредна година и включи най-успешните компании в строителния сектор. Наградите за 2020 г. бяха обявени традиционно на Димитровден – Ден на строителя. Отличените фирми са определени на база декларираната информация от годишните отчети в електронната система на Централния професионален регистър на строителя по показателите за последната финансова година: нетни приходи от продажби, средносписъчен персонал, дълготрайни материални активи.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.