Геотрейдинг стана ексклузивен представител на химически продукти от „Жупа“ – Крушевац

Геотрейдинг АД получи ексклузивни права за продажба на химически реагенти, произведени в сръбския завод „Жупа“ – Крушевац, собственост на „БИН Комерс“ ДОО.

От месец май 2018 г. Геотрейдинг предлага ексклузивно за територията на България три вида химически реагенти – калиев амил ксантогенат; калиев бутил ксантогенат и натриев изопропил ксантогенат. Българското дружество е и дистрибутор за страната на калиев етил ксантогенат, произведен в „Жупа“ – Крушевац.

„Чрез новото партньорство със сръбския производител Геотрейдинг разшири портфолиото си с още висококачествени продукти за минната индустрия. Близкото местоположение на завода е от важно значение за гарантиране ритмичното изпълнение на възложените доставки от нашите клиенти“, каза изпълнителният директор на компанията г-н Иван Вутов.

Сръбският завод „Жупа“ – Крушевац е един от най-големите производители на химически продукти в света. В производствения процес се използват висококачествени суровини от Европа, сертифицирани от водещите лаборатории, както и съвременни технологии, гарантиращи че произведените ксантогенати отговарят на най-строгите изисквания за качество.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.