Българска Минно-геоложка камара награди проф. дтн инж. Цоло Вутов, Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД

По случай професионалния празник Деня на миньора и 30-годишнината от своето основаване Българската минно-геоложка камара удостои с пет награди проф. дтн инж. Цоло ВутовГеотехмин ООД. и Елаците-Мед АД.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, бе удостоен с персонална награда за принос към минерално-суровинната индустрия и по случай 30-годишнината на БМГК. Призът му бе връчен от председателя на УС на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов. Дружеството Геотехмин ООД, което миналата година отбеляза своята 30-годишнина, получи награда за принос към бранша, грамота за активно участие в националната дарителска кампания за подпомагане за справянето с Covid-19 и за втора поредна година – националната награда за социално-отговорна кампания в минерално-суровинната индустрия за подпомагането на общините по Благотворителната програма „Българските добродетели“. Отличията за Геотехмин ООД взе изпълнителният директор на дружеството г-н Доминик Хамерс. Инж. Драгомир Драганов получи годишната награда за най-високи производствени резултати в бранша, постигнати от Елаците-Мед АД.

На официалното честване на Деня на миньора присъстваха ръководствата на компаниите членове на Българската минно-геоложка камара – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АДГеотрейдинг АД и Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД и други дружества от Групата. Зам.-управителят на Геотехмин и заместник-председател на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България д-р инж. Иван Вутов получи плакета за партньорство от името на най-голямата работодателска организация у нас – КРИБ.

„Благодаря на служителите на Геотехмин ООД за усърдната работа, за лоялността и приноса за развитието на компанията и на минерално-суровинната индустрия. Благодаря и на екипа на Елаците-Мед АД за постигнатите високи производствени резултати. Убеден съм, че Група ГЕОТЕХМИН ще продължи да допринася за развитието на минерално-суровинната индустрия“, каза проф. Вутов.

Приносът на дружествата от Групата е и за регионите, в които развиват своята дейност. През 2020 г. по Благотворителната програма „Българските добродетели“ бяха подписани рамкови споразумения за партньорство с общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч и Златица. По този начин създадената през 2018 г. програма по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата Елаците-Мед, Геотехмин, Геострой и Геотрейдинг бе надградена. Основателите подкрепят благородни каузи и значими проекти в областта на здравеопазването, образованието, културата и качеството на живот.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.