Геотехмин със златна награда в „Топ 50+“ на Камарата на строителите в България

Геотехмин ООД получи златна награда в  годишната класация на Камарата на строителите в България (КСБ). Отличието е за строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда в раздел „големи строители“. Геотехмин получава приз в класацията „Топ 50+“ за седма поредна година.

Церемонията се състоя по време на традиционния бал в Деня на строителя на 26 октомври 2014 г. Наградата бе връчена от столичния кмет Йорданка Фандъкова на Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД.

В същата класация, но в друга група строежи, получи сребърна награда дружеството Геострой АД. То е отличено в категорията „строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения“.

Ежегодните отличия на КСБ се присъждат на фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.