Геотехмин с грамота в конкурса „Сграда на годината“

През декември 2014 г. Геотехмин ООД получи плакет и специална награда за участието си като един от българските подизпълнители на китайската CBMI Construction – главен изпълнител на нова производствена линия с капацитет 4 000 тона на ден в завод „Девня Цимент“. Наградата бе присъдена в рамките на традиционния конкурс „Сграда на годината“,  който се провежда под патронажа на МРРБ със съдействието на браншови организации.

Целият проект на „Италчименти Груп България“ за реконструкция на инсталация за клинкер и цимент на завод „Девня цимент“ е отличен в категория „Индустриални проекти – технологично обновление и разширение“.

В рамките на този проект Геотехмин изпълни стоманобетоновите конструкции на част от съоръженията, в т.ч. стоманобетоновата конструкция на топлообменна кула, която е най-високата индустриална кула в България –  около 130 м.

Едно от най-големите предизвикателства за Геотехмин беше изграждането на цилиндричния стоманобетонов силоз за смесване на суровини. Диаметърът на силоза е 18 м, а височината – 72 м. Стоманобетоновата стена на силоза е изпълнена по технологията на „пълзящия кофраж“, която не е прилагана в България през последните 20 години.

Г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин, получи плакета и грамотата от името на Геотехмин.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.