Геострой подписа договор с Метрополитен за нова метростанция

Геострой подписа договор с Метрополитен за проектиране и строителство на метростанция между жк „Люлин“ и жк „Обеля“.
Метротрасето ще започва от депо „Обеля“ и ще обхваща покрит наземен участък от 154 м, покрита рампа с три типа конструкция и обща дължина 116,35 м, тунел по открит способ – 281,22 м и тунел по съществуващата жп линия, който ще бъде изграден по „Милански метод“.
В обхвата са включени и всички инсталации и системи – релсов път, контактна релса, външно и вътрешно ВиК, ОВК, транспортна автоматика, диспечерска система, телекомуникации, външни и вътрешни ел. инсталации и др.
Договорът беше подписан от проф. д-р инж. Стоян Братоев – изпълнителен директор на Метрополитен, и от инж. Цветослав Петков – изпълнителен директор на Геострой. Срокът за реализацията на проекта е 36 месеца. В момента тече проектирането и след това ще започнат същинските строителни дейности.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.