Геострой получи сребърна награда от КСБ за високо строителство

Геострой АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, получи сребърна награда в годишната класация на Камарата на строителите в България за постигнати високи резултати през 2021 г. Призът за компанията беше връчен от регионалния министър арх. Иван Шишков по време на Годишния бал на браншовата организация на инж. Йордан Йонов и инж. Цветослав Петков – замeстник изпълнителни директори на дружеството.
Наградата е в Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения и е в раздел „Големи компании“.
„Това отличие е доказателство за устойчивост и показва, че независимо от всички трудности през изминалата година, вървим във вярната посока. Наградата е за целия екип на компанията, защото успехите са в резултат на професионалната работа на всички. Благодаря на сплотения екип на Геострой, както и на нашите доставчици и партньори“, заяви инж. Цветослав Петков.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.