60 младежи на стаж в Група Геотехмин

Група ГЕОТЕХМИН продължава своята традиция да дава възможност на студенти да придобиват ценен практически опит под ръководството опитни наставници в компаниите. През тази година близо 60 младежи стажуват в наши дружества, като 8 от тях са и стипендианти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, с когото Групата има дългогодишно успешно партньорство.
През юли 48 студенти от десет висши учебни заведения започнаха своя стаж в Елаците-Мед АД. От тях 26 са в Рудодобивния комплекс в гр. Етрополе, 22 – в Обогатителния комплекс в с. Мирково. Избраните студенти споделиха, че са кандидатствали за летния си стаж, защото искат да се обучават или да работят в една от водещите минни компании с постижения в дигитализацията, възможности за обмяна на опит, повишаване на квалификацията и последователна социална политика. Те ще стажуват от юли до септември и ще черпят знания и опит под ръководството на над 50 наставници и служители – едни от най-добрите специалисти в своите области.
Тази година Геострой АД има 4 стипендианти – от Университета по архитектура, строителство и геодезия и от Минно-геоложкия университет. Те ще трупат познания и опит в дирекциите „Екология, ЗБУТ и ИСУ“ и в „Маркетинг и офериране в строителството“.

Пътстрой-92 АД също привлече вниманието на младежи от двата университета. Четирима стажанти са част от екипа, който изгражда Лот 1 от пътя „Мездра – Ботевград“.

В Енергео ЕООД практически познания придобива стажантка от Техническия университет в специалност „Възобновяеми енергийни източници“. Специалисти от направление „ВЕИ проекти“ я въвеждат в областта проектиране на фотоволтаични електроцентрали.

Геопроект ЕООД ще посрещне своя стажант през месец септември, като практиката му ще продължи 6 месеца. Той учи в специалност „Водоснабдяване и канализация“. Студентът ще има възможността да се учи от специалисти с пълна проектантска правоспособност, които имат богат професионален и международен опит.

Стажовете в компаниите от Група ГЕОТЕХМИН са платени и се провеждат в колегиална атмосфера, под ръководството на опитни наставници. Студентите получават и пълен пакет социални придобивки, наравно с другите служители в компанията. Младежите, които участват в стажантските програми, имат шанса за старт в кариерата в дружество от голяма индустриална група с доказани специалисти, реализирани проекти в страната и чужбина.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.