49 студенти завършиха успешно лятната стажантска програма на Елаците-Мед АД

49 студенти завършиха успешно дванадесетата лятна Стажантска програма на Елаците Мед АД, част от Група ГЕОТЕХМИН. Тя се проведе на двете работни площадки на дружеството – в Рудодобивния и Обогатителния комплекс.
„Искрено са надявам да сте видели на практика това, което учите. Търсете вашето поприще в минния бранш“ – с тези думи директорът на Рудодобивния комплекс инж. Ивайло Николов насърчи младежите да се реализират в индустрията.
„Нашите врати винаги ще бъдат отворени за вас, за да работите тук“, каза заместник-директорът на Обогатителния комплекс инж. Красимир Динеков.
Г-жа Милена Христова – директор „Човешки ресурси“ в Елаците-Мед благодари на наставниците, които са обучавали младежите. „Надявам се стажантската програма да е била ползотворна и удовлетворяваща. Имаме много колеги, които са започнали от Стажантската ни програма и са стигнали до ръководни позиции и това означава, че има смисъл от нея“, каза г-жа Христова.
„Научихме повече, отколкото очаквахме“ – това казаха студентите след като получиха своите удостоверения за успешно завършване на стажантската програма. Някои от тях вече са назначени на работа в Елаците-Мед АД, а други планират и догодина да трупат практически опит в компанията.
„Над 300 са студентите, които са завършили успешно стажантската ни програма досега. Близо 70 от тях работят в компанията“, обобщи г-жа Даниела Горанова – ръководител отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“. Тя обясни на завършилите стажанти, че могат да кандидатстват за стипендианти на Елаците-Мед АД. От академичната 2019 – 2020 г. дружеството е отпуснало 25 стипендии на 16 студенти. Подборът на стипендиантите за настоящата учебна година предстои да бъде направен.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.