Дружества от Група Геотехмин са партньори за дуално обучение

Дружествата от Група ГЕОТЕХМИН Елаците-Мед АДГеострой АД и Геотрейдинг АД са партньори по проекти за дуално обучение на две гимназии в Софийска област. Целта на компаниите е да подпомогнат младежите при избора на професия и да им предоставят възможност за професионална реализация след завършване на средното им образование.

В Професионална гимназия Златица в град Златица дружествата от няколко години подкрепят обучението по специалностите „Машини и съоръжения за заваряване“, „Електрообзавеждане на производството“ и „Автотранспортна техника“. Вече втора година трите компании ще са партньори и на Професионална гимназия „Тодор Пеев“ в Етрополе по специалностите „Пътностроителна техника“ и „Електрически инсталации“. Дуалната форма на обучение е съвременен образователен модел, който се реализира успешно в редица западноевропейски държави, а в последните години и в България. Чрез него се предоставя възможност на учениците да придобият теоретични знания в професионално училище, а практически – във фирма партньор. Обучението е 5-годишно и е разделено на два етапа. В първия етап (от 8-и до 10-и клас) теоретичната и практическата подготовка се извършва от преподаватели по общо и професионално образование в училището. Във втория етап (11-и и 12-и клас), два или три дни седмично, учениците надграждат наученото в реална работна среда във фирма партньор, под ръководството на наставници. Освен опит и практически знания, гимназистите получават и възнаграждение за своя труд.

 

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.