Доминик Хамерс очерта приноса на Геотехмин за устойчивото развитие на общините на ЕМБФ

За първи път в България водещи европейски и световни експерти, министри, политици и представители на бизнеса обсъдиха стратегиите за развитие на минния сектор в контекста на Законодателния акт за суровини от критично значение на ЕС по време на Европейския минен форум (ЕМБФ) в София.
  • Какво трябва да направят държавите-членки и в частност – добивните компании, за да се реализира стратегическата цел на ЕС за увеличение на добива на собствени суровини в рамките на Съюза от досегашните 3% на поне 10% до 2030 г. ?
  • Как да се постигне баланс в интересите на бизнеса и целите и стремежа на ЕС за климатична неутралност и устойчивост?
  • Какво е влиянието на добивните компании за благоденствието на регионите?
Тези и други важни въпроси бяха във фокуса на вниманието на дискусиите по време на форума. Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, участва в панела: „Устойчиво развитие – значение и принос на минната индустрия за икономиката и регионите“. „Всяка голяма компания оказва значимо социално-икономическо значение в региона, в който извършва дейността си. Елаците-Мед АД, част от Група Геотехмин в България, оказва значително въздействие върху общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица, Челопеч и други общини“ – каза той и допълни: – Приносът на компанията и на Група ГЕОТЕХМИН е в три посоки – икономически, трудов и корпоративна социална отговорност“.
В областта на икономическото въздействие, по данни на ИПИ, общите плащания на Елаците-Мед АД към общините за 2022 г. формират 73% от собствените приходи на община Мирково, 67% от собствените приходи на община Етрополе, 45% от собствените приходи на община Чавдар и др.
По отношение на трудовия принос, компанията е един от най-големите частни работодатели от индустрията в страната. Повече от 83% от всички работници в компанията са от района на Средногорието и Етрополе, като 40% са от община Етрополе.
Елаците-Мед отчита средна работна заплата, която е с 55% по-висока от средната в София област и с 16% по-висока от средната за района на Средногорието и Етрополе. Дружеството е изплатило 40,9 млн. лв. нетен доход от заплати за работниците от района на Средногорието и Етрополе за 2022 г., изплаща годишно 5,6 млн. лв. под формата на социални придобивки за работниците и има общ нетен трудов принос в района на Средногорието и Етрополе от почти 75 млн. лв. през 2022 г.
Всичко това е голям ресурс, който остава за регионите. С тези високи заплати и по-висока покупателна способност на служителите ни и техните семейства, ние също помагаме и за развитието на други икономически дейности в тези райони, каза още г-н Хамерс. Той се спря и на програмите за корпоративна социална отговорност на дружествата от Група ГЕОТЕХМИН. „Инвестираме в значими проекти за обществото. За 5 години, само по Благотворителна програма „Българските добродетели“, сме реализирали над 170 проекта и сме направили дарения, които водят като цяло до подобряване на стандарта на живот в регионите на дейност“.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.