Доминик Хамерс на „Булевард 2044“: Прогресът е невъзможен без рудодобив

„Обществото трябва да разбере, че ако иска прогрес, без рудодобив това няма как да се случи. Ние в Група ГЕОТЕХМИН и по-конкретно в Елаците-Мед се стремим да добиваме все повече мед от по-малко природни ресурси, като използваме по-малко вода, по-малко енергия и имаме по-малък отпечатък върху околната среда“, каза изпълнителният директор на Геотехмин ООД Доминик Хамерс на събитието „Булевард 2044“, част от поредицата „Пилоти на бъдещето“ на списание BGlobal.
Той разказа за огромната роля на медта в прехода към чиста, нисковъглеродна икономика и за предизвикателствата, пред които е изправен рудодобивът. В света има все по-малко нови големи открития, както и проекти за добив на висококачествена мед. В допълнение съдържанието на мед в рудата е все по-ниско, има недостиг на работна ръка, популистки протести и геополитическа нестабилност. От първия сондаж до производството минават средно 16 години – т.е. процесът за издаване на разрешителни за нови рудници и за разширяване на съществуващи е сложен и времеемък.

За да се справим с предизвикателствата, свързани с добива и преработката на мед, ще са необходими мерки. Доминик Хамерс обясни, че най-важните от тях са няколко. Необходимо е правителствата да стимулират проучването на медни залежи и да подкрепят нови проекти за медни рудници. Трябва да се увеличи рециклирането – да се извлече 100% от медта в медния скрап, като се има предвид, че рециклирането отнема по-малко енергия и не оставя допълнителен отпечатък върху околната среда. Необходимо е разработване на технологии, които позволяват извличане на мед от руди с по-ниско съдържание и т.н.

В представянето на Група ГЕОТЕХМИН в „Булевард 2044“ участва и студентката Йоанна Марковска от специалност „Хидрогеология и инженерна геология“ в МГУ „Св. Иван Рилски“. В разговор с Доминик Хамерс за бъдещото на добива тя разказа, че дълбоководният добив е един от начините за производство на мед, която е нужна за зеления преход. „Опитът на световно ниво и многобройни проучвания на водещи компании в дълбоководния добив показват, че бъдещето на добива на полезни изкопаеми е насочено основно към морското дъно. Трябва да имаме предвид и че рудата на морското дъно е с много по-висока концентрация, отколкото на сушата“, обясни Йоанна Марковска. Според нея липсата на метали би ограничила придвижването на хората по суша, въздух и вода. „Металите са нужни в редица индустрии, в домакинството, медицината и колкото и да искаме да ограничим тяхното използване, ежедневието ни е немислимо без тях. Добивът на метали няма да спре, тъй като вторичният добив чрез рециклирането на батерии и други материали не би бил достатъчен“, обобщи студентката от МГУ.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.