Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на ведомствена бензиностанция за светли горива на територията на Рудодобивен комплекс „Елаците“

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), Елаците-Мед АД съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Изграждане на ведомствена бензиностанция за светли горива на територията на Рудодобивен комплекс „Елаците“.
Пълен текст на уведомлението може да видите тук.
Документите се публикуват със заличени подписи на лицата с оглед спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.