Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на оградна дига в „Сулуджа дере“ на хвостохранилище „Бенковски 2″ до кота било 720, за нуждите на концесия 2031г.“

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), Елаците-Мед АД съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Изграждане на оградна дига в „Сулуджа дере“ на хвостохранилище „Бенковски 2“ до кота било 720, за нуждите на концесия 2031 г.“.
 
Пълен текст на уведомлението може да видите тук
 

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.