Стипендиантска програма на Група ГЕОТЕХМИН 2023/2024

За пета поредна година Група ГЕОТЕХМИН ще предостави стипендии на студенти от три български университета. Елаците-Мед, Геострой, Геотрейдинг и ИТР Сървисиз предоставят стипендии на студенти от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ), Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Техническия университет в София (ТУ – София). Бъдещите специалисти ще имат възможността да приложат теоретичните си знания в реална среда и да работят със съвременни технологии заедно с изградени екипи от професионалисти, провеждайки платен стаж в дружества от Група ГЕОТЕХМИН, както и да продължат своя професионален път при нас.

  • УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СА: студентите да са завършили поне първи курс в МГУ, УАСГ или ТУ – София в посочена от съответното дружество специалност и записан настоящ курс на обучение.
  • ПРОФЕСИОНАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ: одобрените стипендианти ще имат възможност да проведат платен стаж в дружеството през лятото в избран от тях период.
  • СТИПЕНДИЯ С БЪДЕЩЕ: едногодишната стипендия може да бъде удължена, ако студентите покажат високо професионално ниво, старание и амбиция по време на стажа и резултатите от обучението им са устойчиви.
  • ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: ние предоставяме възможност нашите стипендианти да станат част от екипите ни и да стартират успешно в своето професионално развитие.
Влез в кариерния ни сайт и с филтър „стипендия“ ще откриеш нашите нови стипендиантски места.

СТАНИ ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА ГРУПА ГЕОТЕХМИН!

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.