Елаците-Мед АД взеха участие в „Базар на Професиите“ 2023

Елаците-Мед АД, част от Geotechmin Group, взе участие в деветото издание на „Базар на Професиите“ – най-голямото изложение за представяне на професии, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. То се проведе в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк на 24-ти и 25-ти ноември.

Щандът на Елаците-Мед беше сред най-посещаваните. Особенo голям интерес проявиха студенти и ученици от цяла България. Инж. Момчил Бояджиев и инж. Симеон Костадинов представиха професиите на геолога и на инженер хидротехническо строителство, както и цялостния процес по извличане и преработване на медни руди.

Всеки посетител имаше възможността да види скални и минерални образци от Рудник Елаците. С геоложка лупа желаещите можеха да изследват по-детайлно скалните образци, а с минно-геоложки чук можеха да си отчупят част от него и да го вземат за спомен.

Екип „Човешки ресурси“ представи възможностите за стипендиантски и стажантски програми, отворените позиции за работа и възможностите за кариерно развитие.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.