Стартира строителството на Лот 3.3 на АМ “Струма“

Строителството на Лот 3.3 “Кресна – Сандански” от км 397+000 до км 420+624 започна с официална церемония по ”Първа копка” на 30 август 2016 г. 

Отсечката е част от проект: Автомагистрала “Струма” – Лот 3.1, Лот 3,3 и тунел Железница. На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров и други официални лица.  В Консорциум „Струма – Лот 3.3“ – изпълнител, участват и две дружества от група ГЕОТЕХМИН – Геострой АД и Пъстрой-92 АД.

Проектът се изгражда на инженеринг, със съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2 – „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“.

В по-голямата си част трасето на автомагистралата се развива успоредно на р. Струма и сега съществуващия път Е-79, който изцяло ще се запази. В рамките на участъка се предвижда изграждането на два пътни възела – при с. Струмяни и при гр. Сандански, 27 големи съоръжения с обща дължина 2 985 м, четири площадки за отдих, 16 пресичания на местни и селскостопански пътища, както и множество пресичания на инженерни мрежи и комуникации.

За първи път в проект за строителството на автомагистрален участък е предвидено и изграждането на „Интелигентни транспортни системи”. Те включват станции за броене и управление на трафика, за видео наблюдение, за измерване на теглото на превозните средства и за метеорологично наблюдение.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.