Силно българско участие в 25-тия световен минен конгрес

26 учени, мениджъри и специалисти от България участваха в 25-тия Световен минен конгрес и съпътстващото го изложение (18-22 юни 2018 г.) в Астана, Казахстан.

Най-мащабният форум в минния бранш събра над 2500 участници от 51 страни под мотото „Иновационното предимство – стъпка напред към минното развитие“. На 99-то заседание на Международния организационен комитет на Световния минен конгрес участваха и четиримата официални представители за България: проф. дтн инж. Цоло Вутов, проф. дтн инж. Николай Вълканов и новоприетите членове проф. д-р Любен Тотев и д-р инж. Кремена Деделянова. Българската делегация наброяваше 26 специалисти и учени от Елаците-Мед АДГеотехмин ООД, Асарел Медет АД, Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Българска минно-геоложка камара и други експерти от минния сектор. Изключително успешно бе представянето на научните и практически разработки на Елаците-Мед АД и Геотехмин ООД.

25-ият Световен минен конгрес тази година обединява три юбилейни дати: 60 години от създаването на Световния минен конгрес, 25-тото юбилейно издание на Световния минен конгрес и 20 години от създаването на град Астана. Минното дело се смята за ключ към икономическото и гражданско развитие в много райони по света. Основна тема за дебат бе да се намерят начини за взаимно сътрудничество между страните, за да се следва пътя на устойчиво развитие и да не бъдат минералните находища и технологиите за добив и обогатяване обект на политически разисквания.

Проведоха се и четири паралелни производствени посещения. Част от българските участници разгледаха медна мина „Бозшакол“ от групата на „KAZ Minerals“. Находището е открито през 1920 г., а е започнало да се разработва едва през 2016 г.

В рамките на конгреса се проведе и изложение, представящо значителен брой компании за минно оборудване, софтуерни продукти, системи за автоматизация и мониторинг на процеси и др. Минната наука и бизнес се развиват динамично. В Астана беше взето решение следващият 26–ти Световен минен конгрес да се проведе в Бризбейн, Австралия през 2021 г.

Д-р инж. Кремена Деделянова

Главен секретар на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.