Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателно съоръжение за третиране на водите от дренажна отводнителна галерия на к. 840 m и водите покрай контролно-пропускателния пункт (КПП) на Рудник „Елаците“

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), Елаците-Мед АД съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателно съоръжение за третиране на водите от дренажна отводнителна галерия на к. 840 m и водите покрай контролно-пропускателния пункт (КПП) на Рудник „Елаците“.
Пълен текст на уведомлението може да видите тук

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.