Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на деривация за оборотна вода от цех „Водно и хвостово стопанство“ до Обогатителен комплекс в частта от водна кула №2 до новопроектираните и съществуващите резервоари за оборотна вода“

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), Елаците-Мед АД съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Изграждане на деривация за оборотна вода от цех „Водно и хвостово стопанство“ до Обогатителен комплекс в частта от водна кула № 2 до новопроектираните и съществуващите резервоари за оборотна вода“.

Пълен текст на уведомлението може да видите тук.

Документите се публикуват със заличени подписи на лицата с оглед спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.