Проф. дтн инж. Цоло Вутов и „Елаците-Мед“ с престижни награди за Деня на миньора

На 18 август – в Деня на миньора, проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД и почетен председател на НТС по минно дело, геология и металургия, бе удостоен с наградата на Българската минно-геоложка камара (БМГК) за принос за развитието на минерално-суровинната индустрия. „Елаците-Мед“ АД получи награда за принос към индустрията и за внедряване на иновативна технология на хвостохранилище „Бенковски-2“ през 2018 г.

Наградите бяха връчени от министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова и председателя на УС на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов и по време на тържественото събрание на Националното честване на Деня на миньора, което се състоя на 18 август в София.

„Това е начин да се отдаде заслужено признание на дружествата и хората, които са показали най-доброто в бранша за последната година“, каза проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на УС на БМГК, при обявяването на традиционните награди на организацията по случай Деня на миньора.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов участва в изграждането на МОК „Елаците“ в периода 1976– 1982 г., за което е удостоен с Народен орден на труда – златен. Професионалният му път е неразривно свързан с рудник „Елаците“, където работи първоначално като маркшайдер, след това като главен маркшайдер, главен инженер и по-късно през 1981-1982 г. – като заместник-директор по производствено-техническите въпроси на Рудодобивния комплекс. Работи и над редица ключови проекти за минната индустрия и „Елаците-Мед“ като научен сътрудник в Нипроруда в продължение на 8 години. След 1999 г. проф. Вутов застава начело на екипи от специалисти и е основен двигател за успешното удължаване на жизнения цикъл на рудник „Елаците“ и цялостното ефективно и устойчиво управление на минния комплекс «Елаците–Мед». За цялата си многостранна икономическа, научна и обществена дейност, изключителен принос и заслуги за икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения през 2019 г. проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с орден „Стара планина“ първа степен, както и с редица други престижни награди.

Наградата, която „Елаците-Мед“ получи за постижение в областта на иновациите, е за внедряването на MudMaster. Това е съвременна технология, проектирана и предназначена за уплътнителни дейности в заблатени и труднодостъпни райони за стандартна тежка механизация и хора. Тя е внедрена на хвостохранилище „Бенковски-2”. С помощта на MudMaster се постига необходимото уплътняване в обработваната площ за по-кратък период – около месец, пести се разход на горива и значително се повишава якостта на отложения хвост. По този начин се повишава безопасността и стабилността на цялото хидротехническо съоръжение. Иновативната технология е част от мерките, които постоянно се прилагат от компанията за ограничаване на влиянието на производствените процеси и опазването на околната среда.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.