Първа копка на трета пречиствателна станция за отпадъчни води в Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед

Със символична първа копка и тържествен водосвет на територията на Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед (16 януари) бе поставено началото на изграждането на нова пречиствателна станция за отпадъчни води. Проектът е част от мерките, заложени в програмата на компанията за опазване и възстановяване на околната среда в района на находище „Елаците“ и стратегията на Група ГЕОТЕХМИН за постигане на още по-добро качество на водите в района на дейността на компанията.

„Поставяме началото на обект, част от инвестиционната ни програма и дългосрочната стратегия на Групата, с който целим да постигнем по-високи стандарти в опазването на околната среда. Като компания, отговорна към обществото, Елаците-Мед инвестира и ще продължава да инвестира в проекти за по-чиста природа. Управлението на водите е част от нашата отговорност“, заяви директорът на Рудодобивен комплекс „Елаците“ инж. Васил Шишков.

Инж. Александър Григоров, директор „Околна среда и води“ в дружеството обясни, че технологията за пречистване на новата станция включва високоефективно механично и химично третиране на замърсени води. Той допълни, че това е четвъртата пречиствателна станция в минния комплекс и второто съоръжение по технология на EnviroChemie. „Този проект отново потвърждава нашия ангажимент за спазване на нормите за околната вода и опазване на водите на река Негърщица и река Малък Искър“ – каза той.

Кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров приветства ръководството на Група ГЕОТЕХМИН за отговорността за опазване на околната среда. „Радвам се, че на територията на община Етрополе ще бъде изградено трето пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. Малко са кметовете в България, които могат да се похвалят, че в техните общини с миннодобивна дейност има пречиствателни съоръжения. Като кмет се гордея с това.“ Кметът пожела успех в реализацията на инвестиционната програма на дружеството и изграждането на обекта.

Новата ПСОВ е от модулен тип и ще бъде разположена на площадка в непосредствена близост до съществуващата ПСОВ по технология на японската ММТЕС. Избраната технология на EnviroChemie – Германия, предлага ефективно решение за пречистване на повече от един замърсител едновременно. Д-р Мария Начева-Шварц, управител на EnviroChemie България, съобщи, че в продължение на две години са правени обследвания и дискусии с екипи на Геотехмин, Елаците-Мед и Геопроект, преди да се вземе най-доброто решение за региона.

Пречиствателната станция ще се строи от Геострой АД и се очаква да влезе в експлоатация през 2025 г. С новото съоръжение ще се осигури по-добро опазване на водните ресурси на р. Малък Искър в съответствие със законовите изисквания.
В събитието от страна на Група ГЕОТЕХМИН участваха проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, д-р инж. Иван Вутов, зам.-управител на Геотехмин и председател на СД на Геотрейдинг, инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, г-жа Емилия Илиева, изпълнителен директор на Геотрейдинг, изпълнителните директори на Геострой инж. Цветослав Петков и инж. Йордан Йонов, управителят на Геопроект Ивайло Станев, директори от Групата.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.