Първа копка на пречиствателна станция в с. Бързия, община Берковица

През септември 2013 г. с тържествен водосвет и първа копка бе поставено началото на обект „Изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Бързия, община Берковица“.

В официалната церемония за старта на проекта участваха кметът на Берковица Димитранка Каменова, областният управител на Монтана Анатолий Младенов, изпълнителният директор на Геотехмин Доминик Хамерс, както и други официални лица и представители на изпълнителя – обединение „Геостройтехмин“ (Геострой и Геотехмин).

Проектът се изпълнява по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 и е финансиран от Държавен фонд „Земеделие“.

С изграждането на съоръженията ще се подобри достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура на община Берковица.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 85 календарни дни.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.